Raadswijzer (wie)

Gevonden artikelen

Floriade, debat reservepotje

Bijgewerkt : 01-12-2021
Raadsnummer: RG435
  Op verzoek van een fractie gaan raad en...Verder lezen

Floriade veiligheidsplan

Bijgewerkt : 03-12-2021
Raadsnummer: RG450
  Vanaf april 2022 vindt de Floriade expo...Verder lezen

Floriade interpellatiedebat vertrek spilfunctionarissen

Bijgewerkt : 13-01-2022
Raadsnummer: rg07/2022
  Drie voor de Floriade heel belangrijke...Verder lezen

Floriade, voortgang

Bijgewerkt : 04-02-2022
Raadsnummer: RG60/2022
Rapportage over de voortgang van de Floriade en...Verder lezen

Floriade, mobiliteitsplan

Bijgewerkt : 25-02-2022
Raadsnummer: RV22/2022
Er komen waarschijnlijk meer bezoekers met de...Verder lezen

Debat 'bevredigend aantal'

Bijgewerkt : 20-05-2022
Raadsnummer: rg119/2022
Een van de raadsleden deed het verzoek om een...Verder lezen

23 juni - aangepaste agenda Politieke Markt

Bijgewerkt : 23-06-2022
De agenda van de Politieke Markt van 23 juni...Verder lezen

Debat financiën Floriade

Bijgewerkt : 23-06-2022
Raadsnummer: rg173/2022
Er was een ingelast debat over de financiën van de Floriade.

Floriade (ontmanteling terrein)

Bijgewerkt : 22-09-2022
Raadsnummer: rg218/2022
(G)een raadsbreed debat over het behoud van duurzame kwaliteit ná het einde van de Floriade.

Hortus (bouw Floriadewijk)

Bijgewerkt : 11-11-2022
De geheime dingen zijn voldoende besproken, volgende keer gewoon weer openbaar.

Hortus (bouw Floriadewijk)

Bijgewerkt : 18-11-2022
De wethouder vatte de twee voorgaande (besloten)...Verder lezen

Floriade onderzoek

Bijgewerkt : 25-11-2022
De fracties uit de raad spraken met elkaar, dus...Verder lezen

Hortus (bouw Floriadewijk)

Bijgewerkt : 25-11-2022
Behalve stemmen over de moties, komt er ook een debat.

Geschil Hortus (Floriadewijk)

Bijgewerkt : 25-11-2022
De motie van afkeuring haalt het niet.

Gesprek met oud-voorzitter raadsenquête

Bijgewerkt : 20-01-2023
Verantwoording afleggen aan de stad is belangrijk. Maar let op: dat kost wel veel tijd en geld.

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkt : 20-01-2023
Raadsnummer: 23195
Wat gebeurde er nou precies rond de plannen, besluiten en uitvoering van de Floriade?

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkt : 20-01-2023
De raad benoemde de vijf leden van de voorbereidingscommissie.

Plenaire vergadering 23 maart 2023

Bijgewerkt : 12-04-2023
Er is een plan van aanpak vooronderzoek Floriade.

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkt : 11-07-2023
Er komt een nieuw commissielid in de plaats van een raadslid dat is weggegaan.

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkt : 14-07-2023
Met het nieuwe commissielid werd bij acclamatie ingestemd.

Woo-verzoek Omroep Flevoland (Floriade)

Bijgewerkt : 14-07-2023
Raadsnummer: 23208
Maakt de raad meer informatie over de Floriade openbaar?

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkt : 13-10-2023
Het vooronderzoek is afgerond. Op 19 oktober biedt de commissie het rapport aan de raad aan.

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkt : 19-10-2023
De voorbereidingscommissie adviseert de raad een raadsenquete te laten uitvoeren.

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkt : 03-11-2023
Na het rapport stelt de voorbereidingscommissie nu concreet een raadsenquête voor.

Woo verzoek Omroep Flevoland (Triade)

Bijgewerkt : 08-11-2023
Twee voorstellen voor opheffen geheimhouding  

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkt : 09-11-2023
Het onderwerp komt op de agenda om te bespreken.

Oude Floriade BV, nieuwe risico's

Bijgewerkt : 10-11-2023
Raadsnummer: 23297
Lopen we geen grote financiële risico's door de nieuwe plannen met de bestaande Floriade BV?

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkt : 17-11-2023
Een stevig debat, kritische vragen en een vervolgbespreking.

Oude Floriade BV, nieuwe risico's

Bijgewerkt : 17-11-2023
Nog geen besluit genomen over nieuwe activiteiten van de Floriade BV.

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkt : 24-11-2023
Er komt opnieuw een vervolgbespreking met moties en amendementen.

Woo-verzoek Omroep Flevoland (Floriade)

Bijgewerkt : 24-11-2023
Twee besluiten zijn genomen (23294 en 23295)

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkt : 01-12-2023
Een lange bespreking met 13 amendementen en 1 motie. 

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkt : 08-12-2023
Over 9 amendementen, 1 motie en het raadsvoorstel werd gestemd.

Voorstel voor raadsenquête Floriade Almere

Bijgewerkt : 13-12-2023
Raadsnummer: 23288
De raad wil graag de tegenvallende resultaten van de Floriade laten onderzoeken.

Benoeming leden onderzoekscommissie Raadsenquête Floriade

Bijgewerkt : 31-01-2024
Raadsnummer: 24035
Onderzoek naar de Floriade: Op zoek naar antwoorden  

Benoeming leden onderzoekscommissie Raadsenquête Floriade

Bijgewerkt : 01-02-2024
Aan de wegingstafel besloot de raad dat een inhoudelijke bespreking niet nodig is. 

Benoeming leden onderzoekscommissie Raadsenquête Floriade

Bijgewerkt : 02-02-2024
De raad stemde in met het voorstel.