Agendawijzer

Voorstel voor raadsenquête Floriade Almere

Raadsnummer: 23288

Geschreven op: 13-12-2023 | Laatst bewerkt op: 12-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Floriade

De raad wil graag de tegenvallende resultaten van de Floriade laten onderzoeken.

Waar gaat het over?

De raad wil een raadsenquête houden met betrekking tot de Floriade in Almere. Het voorstel is bedoeld om een diepgaand onderzoek uit te voeren naar verschillende aspecten van het Floriade-project, waaronder de planning, uitvoering, betrokken partijen, informatiestroom naar de raad en de controle van de raad.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel om inzicht te krijgen in de omstandigheden en het verloop van de Floriade in Almere. Het doel is om lessen te leren uit het proces en verantwoording af te leggen aan de gemeenschap. De raad wil antwoorden krijgen op vragen over de vormgeving en aansturing van het Floriade-project, de rol van verschillende betrokken partijen en de effectiviteit van de raad in haar controlerende taak. Het voorstel omvat besluiten en alternatieven om een diepgaand onderzoek mogelijk te maken, inclusief het instellen van een enquêtecommissie, het vaststellen van het onderzoeksgebied en -periode, het aanstellen van commissieleden en het toewijzen van een onderzoeksbudget.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/23288


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Instellen raadsenquête Floriade (23288) GEAMENDEERD
Het geamendeerde raadsvoorstelvoorstel is met 41 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

 • Instellen Raadsonderzoek Floriade (23288.014)
  Het amendement is met 14 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen.
 • Welke gevolgen heeft focus op Floriade gehad op andere gemeentelijke dienstverlening? (23288.001)
  Het amendement is met 12 stemmen voor en 30 stemmen tegen verworpen.
 • Neem de toonzetting in de raadsbesprekingen mee in de raadsenquête Floriade (23288.002)
  Het amendement is met 33 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
 • Rapport inwoners (23288.003)
  Het amendement is met 35 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
 • Financiële duidelijkheid (23288.004)
  Het amendement is met 11 stemmen voor en 31 stemmen tegen verworpen.
 • Borg de opgedane kennis (23288.006)
  Het amendement is met 35 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
 • Verander de onderzoeksperiode (23288.007)
  Het amendement is met 23 stemmen voor en 19 stemmen tegen aangenomen.
 • Schijn van belangenverstrengeling voorkomen (23288.008)
  Het amendement is met 12 stemmen voor en 30 stemmen tegen verworpen.
 • Risicoreservering voor de raadsenquête Floriade (23288.012)
  Het amendement is met 28 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen.
 • Wel een raadsenquête Floriade; geen afrekencultuur (23288.013)
  De motie is met 4 stemmen voor en 38 stemmen tegen verworpen.