Agendawijzer

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Raadsnummer: 23195

Geschreven op: 20-01-2023 | Laatst bewerkt op: 13-12-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Floriade expokaart

Wat gebeurde er nou precies rond de plannen, besluiten en uitvoering van de Floriade?


Waar gaat het over?

Alle 45 raadsleden willen dat er een onderzoek komt naar de Floriade. Dat werd duidelijk nadat de gehele raad voor een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. stemde. Hoe verliep het hele proces? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen raad en gemeente in de toekomst beter te werk gaan? Dat zijn de belangrijkste vragen waar de raad een antwoord op wil krijgen.

Maar een onderzoek naar een groot evenement als de Floriade kost veel tijd en geld. Dat bleek ook uit het gesprek dat de raad voerde met Ruud Pet. Als raadslid was hij in 2002 voorzitter van de enquêtecommissie ‘Omniworld’. Een goede voorbereiding is daarom enorm belangrijk.

De ‘voorbereidingscommissie onderzoek Floriade’ is verantwoordelijk voor die voorbereiding. Daarom voert deze commissie een vooronderzoek uit. Er zijn meerdere doelen:

  • Het opstellen van een feitenrelaas en tijdlijn met sleutelmomenten: Wat gebeurde er allemaal? En wanneer?
  • Het in kaart brengen van sleutelfiguren: Welke personen of organisaties speelden een belangrijke rol? Zowel in de voorbereiding als de uitvoering.
  • Het bedenken van de juiste onderzoeksvragen en opzet voor het vervolgonderzoek. Welke instrument is het geschiktst om alle vragen te beantwoorden?

Op basis van haar bevindingen zal de voorbereidingscommissie een advies uitbrengen aan de raad

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=voorbereidingscommissie%20onderzoek%20floriade

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Instellen Raadsonderzoek Floriade (23288.014)
Het amendement is met 14 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen.

Welke gevolgen heeft focus op Floriade gehad op andere gemeentelijke dienstverlening? (23288.001)
Het amendement is met 12 stemmen voor en 30 stemmen tegen verworpen.

Neem de toonzetting in de raadsbesprekingen mee in de raadsenquête Floriade (23288.002)
Het amendement is met 33 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

Rapport inwoners (23288.003)
Het amendement is met 35 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

Financiële duidelijkheid (23288.004)
Het amendement is met 11 stemmen voor en 31 stemmen tegen verworpen.

Borg de opgedane kennis (23288.006)
Het amendement is met 35 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

Verander de onderzoeksperiode (23288.007)
Het amendement is met 23 stemmen voor en 19 stemmen tegen aangenomen.

Schijn van belangenverstrengeling voorkomen (23288.008)
Het amendement is met 12 stemmen voor en 30 stemmen tegen verworpen.

Risicoreservering voor de raadsenquête Floriade (23288.012)
Het amendement is met 28 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen.

Wel een raadsenquête Floriade; geen afrekencultuur (23288.013)
De motie is met 4 stemmen voor en 38 stemmen tegen verworpen.

Instellen raadsenquête Floriade (23288) GEAMENDEERD
Het geamendeerde raadsvoorstelvoorstel is met 41 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.