Agendawijzer

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Geschreven op: 20-01-2023 | Laatst bewerkt op: 11-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Floriade expokaart

Er komt een vooronderzoek om feiten, sleutelfiguren en onderzoeksvragen scherp te krijgen.

13 juli 2023 - Wegingstafel, plenair, besluit:

  • Raadsvoorstel Benoeming lid voorbereidingscommissie onderzoek Floriade (23195) AANVAARD 43/0

 


Waar gaat het over?

Alle 45 raadsleden willen dat er een onderzoek komt naar de Floriade. Dat werd duidelijk nadat de gehele raad voor een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. stemde. Hoe verliep het hele proces? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen raad en gemeente in de toekomst beter te werk gaan? Dat zijn de belangrijkste vragen waar de raad een antwoord op wil krijgen.

Maar een onderzoek naar een groot evenement als de Floriade kost veel tijd en geld. Dat bleek ook uit het gesprek dat de raad voerde met Ruud Pet. Als raadslid was hij in 2002 voorzitter van de enquêtecommissie ‘Omniworld’. Een goede voorbereiding is daarom enorm belangrijk.

De ‘voorbereidingscommissie onderzoek Floriade’ is verantwoordelijk voor die voorbereiding. Daarom voert deze commissie een vooronderzoek uit. Er zijn meerdere doelen:

  • Het opstellen van een feitenrelaas en tijdlijn met sleutelmomenten: Wat gebeurde er allemaal? En wanneer?
  • Het in kaart brengen van sleutelfiguren: Welke personen of organisaties speelden een belangrijke rol? Zowel in de voorbereiding als de uitvoering.
  • Het bedenken van de juiste onderzoeksvragen en opzet voor het vervolgonderzoek. Welke instrument is het geschiktst om alle vragen te beantwoorden?

Op basis van haar bevindingen zal de voorbereidingscommissie een advies uitbrengen aan de raad

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=voorbereidingscommissie%20onderzoek%20floriade

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.