Agendawijzer

20-01-2023

Energiekosten studenten

Foto van een kale peer (lamp) aan een plafond.

Kan er financiële steun komen voor studenten die in Almere wonen?

De stijgende energiekosten zijn voor veel inwoners van Almere een zorg. Dat geldt ook voor studenten. Maar een flink aantal van hen komt niet voor een toeslag in aanmerking. Een raadslid diende daarom een motie in waarin het college gevraagd wordt te onderzoeken of studenten door de gemeente gecompenseerd kunnen worden. Maar, zo blijkt bij de bespreking, er staat nu wel een aantal opmerkingen in die juridisch misschien niet kunnen. Er is bijvoorbeeld een aanpassing op de normen in de participatiewet voor nodig. Maar die wet is behoorlijk beperkend, je kunt daar als gemeente niet van afwijken. Ook vragen raadsleden zich af of er wel geld is voor deze maatregelen.
 
Hoe dan ook vond het college het een sympathieke motie. De wethouder attendeerde de raad op de bespreking van het aanvalsplan armoede, die op 2 februari plaatsvindt. Daarin staan al oplossingen. Daarom wil de wethouder er bij die bespreking graag verder met de raad over praten.

Over deze motie neemt de raad volgende keer wel een besluit.


Waar gaat het over?

De energiekosten zijn voor veel inwoners (en bedrijven) van Almere een zorg. De Rijksoverheid heeft diverse hulpmaatregelen ingesteld om de mensen te helpen. Maar voor studenten zijn die regelingen niet altijd beschikbaar. Enkele raadsleden willen met raad en college College = college van B&W praten om te kijken of de gemeente de studenten die in Almere wonen tegemoet kan komen in de energiekosten.

Uitwondende studenten (die dus op zichzelf wonen) hebben recht op verschillende soorten toeslagen, waaronder de energietoeslag en de bijzondere bijstand. Om daarvoor in aanmerking te komen kijkt de subsidieverstrekker (in dit geval de gemeente) naar het inkomen van de aanvrager. Studenten hebben vaak studiefinanciering om hun opleiding en daarbij behorende kosten te kunnen betalen. Alleen, die studiefinanciering wordt óók als inkomen gezien en daarom komen studenten vaak niet in aanmerking voor energietoeslag of bijzondere bijstand. Gevolg is dat de jongeren in financiële problemen (kunnen) komen.

De raadsleden vragen het college te onderzoeken hoe studenten eerlijk en passend tegemoet gekomen kunnen worden voor de stijgende energiekosten en hierin expliciet mee te nemen en de raad hierover voor uiterlijk eind eerste kwartaal te informeren via raadsbrief.

U vindt de stukken op onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=studenten%20energiekosten

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Onderwijs, jeugd, Werk en inkomen
Tags: energie
Raadsnummer : 23024