Agendawijzer

Goede Raad in gesprek

Geschreven op: 03-12-2022 | Laatst bewerkt op: 09-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Foto van raadsleden die in de stad uitleg krijgen over binnenstadmanagement.

De raad in de stad (foto: Richard Terborg)

Raadsleden gingen het stadscentrum in om zich dieper te laten informeren.

Waar gaat het over?

De raad zoekt continu naar nieuwe methoden om stadsbestuur en stad met elkaar te verbinden. 'Goede Raad in gesprek...' is een nieuw instrument. Nou ja, nieuw..... Eigenlijk was en is de raad altijd al in gesprek met de stad, met inwoners, organisaties of bedrijfsleven, het hele jaar door. Vaak zijn die contacten individueel of door een politieke partij (fractie). Maar vaak ook organiseren ambtenaren van de gemeente of de griffie werkbezoeken aan de stad. Het nieuwe is dat we het nu meer in een structurele vorm doen: volgens plan en regelmatiger. En dat het ook meer een gezamenlijke activiteit is. Én dat er bij het plannen van die activiteit ook wordt gekeken naar wat er op de agenda van de raad komt. Zodat zo'n 'gesprek' bijdraagt aan de kennis en het inzicht van raadsleden en ze zich beter kunnen voorbereiden op hun politieke rol; het zorgvuldig vormen van een mening om goede besluiten te kunnen nemen.

Donderdagmiddag was de eerste Goede Raad in gesprek met... in Almere Centrum. Flink wat raadsleden kregen te horen wat er gebeurt of wat de plannen zijn over de Oostkavels, Randstad, Wisselweg, Campus, Rondje Weerwater en op het gebied van Binnenstadsmanagement. Het gaf inzicht in welke vragen er de komende maanden en jaren op de raad afkomen. En wat er nu en in de nabije toekomst speelt. Het ging er overigens niet alleen om problemen en pijnpunten, maar ook over al doorgevoerde verbeteringen en dus successen.

De raadsleden gingen in twee wandelingen het centrum door en lieten zich door onder andere jongerenwerkers en medewerkers van verslavingszorg informeren. Natuurlijk zijn raadsleden als inwoners altijd al 'gewone' bezoekers van het stadscentrum, maar met professionals die hen wijzen op locaties die nu of in het verleden problemen kenden, én daar de uitleg over krijgen, verdiept zich die kennis over de openbare ruimte aanmerkelijk.

Goede raad in gesprek.. maakt deel uit van het programma vakmanschapsontwikkeling van de raad, waarmee uw gekozen mede-inwoners investeren in hun ontwikkeling om steeds betere volksvertegenwoordigers te zijn.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: gemeenteraad
Raadsnummer :