Agendawijzer

Vice-voorzitter van de raad

Geschreven op: 14-10-2022 | Laatst bewerkt op: 15-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Een foto van het presidium op 13 oktober 2022

De raad moet een nieuwe presidiumvoorzitter kiezen.

  • Raadsvoorstel Benoeming vicevoorzitter van de raad en tevens voorzitter van het presidium (RV-63/2022) GEKOZEN 30/10

Nadat beide kandidaten in een korte spreektekst hun kandidatuur verdedigden, stemde de raad door middel van stembriefjes .
Esther Hagelaar kreeg 10 stemmen. De heer Boutkan kreeg 30 stemmen. Er was 1 blanco stem. Dat betekent dat Willem Boutkan zijn rol als vice-voorzitter van de raad en voorzitter van het presidium voortzet.

 

Waar gaat het over?

Het presidium bestaat uit vijf leden, waaronder de vicevoorzitter van de raad. De raad kiest uit zijn midden wie die vijf leden zijn en dus ook wie de vicevoorzitter wordt. De vicevoorzitter van de raad is tevens de voorzitter van het presidium.

Afgelopen raadsperioden is gebruik geweest dat met de aanstelling van deze laatste functie wordt gewacht totdat de coalitie is gevormd. Dit maakt het mogelijk op dat moment de complete samenstelling van het presidium tegen het licht te houden. Inmiddels is het college College = college van B&W gevormd en kan een vicevoorzitter van het presidium worden bepaald. Omdat er sprake is van meerdere kandidaten, zal een verkiezing plaatsvinden alvorens benoeming volgt.

Voor de functie van vicevoorzitter hebben zich twee kandidaten gemeld: de heer W. Boutkan en mevrouw E.A.H. Hagelaar – van Dijk.

Waarom praat de raad hierover?

De raad kiest het presidium uit zijn eigen leden.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering (plenair) op 27 oktober.

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: gemeenteraad
Raadsnummer : rv63/2022