Agendawijzer

Stemprocedure wethouders 2022-2026

Geschreven op: 02-09-2022 | Laatst bewerkt op: 09-09-2022 | Status onderwerp: afgerond

Foto van college  van B&W 2022-2026

Tijdens de zomervakantie kwam de geldigheid van de benoeming van de wethouders in het nieuws. Was niet nodig, zo blijkt.

In de media verschenen in de zomer berichten waarin vraagtekens werden gezet bij de procedure en de vrijheid van raadsleden om een stem uit te kunnen brengen.

Bij aanvang van de plenaire raadsvergadering op 1 september blikte voorzitter en burgemeester Ank Blijveled daarom kort terug op de raadsvergadering van 14 juli. Daarin werden de zeven wethouders benoemd. Dat gebeurde met een schriftelijke stemming zoals dat in de Raad van Almere al jaren gaat.

Het presidium van de raad heeft een en ander besproken. In de wet staat dat het stemmen over personen in het geheim moet gebeuren. Maar hoe een gemeenteraad dat doet, bepaalt hij helemaal zelf. In de bewuste vergadering is gestemd op de manier die de Raad van Almere altijd al gebruikte en er zijn dus geldige besluiten genomen. Er is geen reden daarop terug te komen.

De voorzitter bracht in herinnering dat presidium en fractievoorzitters de procedure binnenkort gaan evalueren, want dat was al eerder aangekondigd. En tot slot riep ze de raadsleden op om zorgen over hun werk te bespreken in de fractie of aan te kaarten bij de burgemeester of de griffier.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: gemeenteraad
Raadsnummer :