Agendawijzer

Rekenkamer plaatsvervangend directeur

Geschreven op: 09-06-2023 | Laatst bewerkt op: 16-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Financiele rapportage

De Rekenkamer van de raad krijgt nu ook een plaatsvervangend directeur.

15 juni 2023 - Het onderwerp stond eerst op de wegingstafel. Daar vond de raad dat er meteen over besloten kon worden en dat gebeurde diezelfde avond.

  • Raadsvoorstel Benoeming plv. Directeur Rekenkamer Almere (23152) AANVAARD 42/0

 


Waar gaat het over?

Almere heeft een externe rekenkamer met dr. Scott Douglas als directeur. De Gemeentewet schrijft voor dat er dan ook een plaatsvervanger moet zijn. Voorstel aan de raad is om per 1 juli a.s. mevr. Marije van Dodeweerd hiertoe te benoemen voor een termijn van zes jaar. ?

Het presidium stelt voor dit voorstel direct door te geleiden naar besluitvorming zodat mevr. Van Dodeweerd kan worden benoemd en in de raad kan worden beëdigd. Ook omdat bij het instellen van de Rekenkamer vanuit de raad een kennisraad is benoemd die de rekenkamer adviseert. De kennisraad bestaat uit een groep raadsleden. Die heeft een gesprek gehad met mevr. Van Dodeweerd en adviseert positief over de voordracht.

Waarom praat de raad hierover?

De Rekenkamer is er speciaal voor de raad. De raad moet daarom ook besluiten over de functionarissen.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=rekenkamer%20almere&sort=date_desc

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: rekenkamer
Raadsnummer : 23152