Agendawijzer

Plenaire vergadering 23 maart 2023

Raadsnummer: 23080

Geschreven op: 23-03-2023 | Laatst bewerkt op: 10-05-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van de installatie van Willem Knemeijer

De aanbieding van een rekenkamerrapport, installatie van een raadslid en besluiten.

Waar gaat het over?

Informatie over vooronderzoek Floriade

De voorzitter van de voorbereidingscommissie onderzoek Floriade vroeg aan het begin van de vergadering of hij de raad kort mocht informeren over de voortgang. Dat mocht hij en dat deed hij.

De voorbereidingscommissie is voortvarend van start gegaan met haar onderzoek. Dit resulteerde in een plan van aanpak met daarin de centrale onderzoeksvraag. Dat leidt tot 4 hoofdthema’s om nader te onderzoeken. Hierover berichten wij later meer gedetailleerd. Na een aanbesteding koos de commissie bureau Berenschot om het vooronderzoek mee te doen. Daarnaast is ook al aan de gemeentelijke organisatie om relevante documenten gevraagd. De komende weken vinden interviews plaats met alle sleutelfiguren, waaronder dus ook alle partijen in de gemeenteraad. De commissie denkt daarbij met name aan de woordvoerders of oud-woordvoerders op dit onderwerp. Maar eerst ontvangt de raad binnenkort het plan van aanpak.

Aanbieding 'Terugblik rekenkamerrapport 'Samen voor de jeugd van Almere'.

Aan het begin van de plenaire vergadering bood de directeur van de Rekenkamer Almere, de heer Scott Douglas, het rapport aan. De feitelijke rapportage omvat niet meer dan 11 pagina's. Daarbij zijn 6 pagina's bijlagen en drie bladzijden met de bestuurlijke reactie van het college College = college van B&W van burgemeester en wethouders. Als geheel een heel behapbaar document. Wij publiceren op onze eigen site op de pagina Rekenkamer programma's en er is een dossierpagina op Notubiz.

Afscheid raadslid Mark Koelman

Mark Koelman kon het veeleisende raadslidmaatschap niet langer combineren met werk, studie en privé. Hij trok zich terug en laat ruimte aan een vervanger. Door ziekte kon hij helaas niet aanwezig zijn. Toch richtte de burgemeester een korte lofrede aan hem.

Installatie raadslid Willem Knemeijer (23074)

Willem Knemeijer was in de vorige periode raadslid en neemt het stokje over van Mark Koelman. Hij werd geïnstalleerd.

Besluiten

Er waren 42 raadsleden voor stemming aanwezig.

  • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. : Heroverweging genomen besluit Domus (23055.001) VERWORPEN 12/29
    (een raadslid stemde niet mee wegens persoonlijke betrokkenheid)
  • Motie: Betrek de georganiseerde leraar bij aanpak lerarentekort (23030.001) AANVAARD 34/8
  • Motie: Stimuleer solidariteit in Almere tegen lerarentekort (23030.002) AANVAARD 35/7
  • Motie: In G4 + Almere verband en met steun schoolbesturen significant extra budget eisen (23030.005) AANVAARD 25/17
  • Motie vreemd: Aanhoudende steun en solidariteit Oekraïne (23059) VERWORPEN 14/28
  • Raadsvoorstel Bommenregeling 2022 (23068) AANVAARD 42/0

Achter de besluiten ziet u een nummer met soms een getal achter de punt. Dit is de unieke identificatie van de officiële documenten van de raad. Het 5-cijferige nummer is van een origineel document, een raads- of agendavoorstel bijvoorbeeld. Het getal achter de punt is een document dat bij een origineel hoort. Bijvoorbeeld een motie of amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. op een raadsvoorstel.

Een moment van stilte voor Adri Duivesteijn

Voormalig wethouder Adri Duivesteijn overleed eerder deze week. De burgemeester sprak er kort over en vroeg om een moment van stilte.


 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

24 maart 2023 - De commissie vooronderzoek stuurde eind maart een plan van aanpak naar de raad. Zoals beloofd.

Hier vindt u het. Plan van aanpak


 

 

Artikel delen: