Agendawijzer

Uiting artikel 1 Grondwet

Geschreven op: 16-06-2022 | Laatst bewerkt op: 29-09-2023 | Status onderwerp: op de agenda geplaatst voor 1e bespreking

Foto van het stadhuis van Almere gezien vanaf het stadhuisplein

Een uiting van de Grondwet, prominent in de centrale hal van het stadhuis en een immens groot gevelbord. In Almere is plaats voor iedereen.

20 juli 2023 - In de wegingstafel besloot de raad hierover nader te willen praten. De raad praat erover op 5 oktober.

17 juni 2022 - Na het hologram nu ook het gevelbord.

Nadat waarnemend burgemeester Bijleveld begin dit jaar in de centrale hal de holobox en de artikel-1 wanddecoratie onthulde, verscheen kort geleden ook de aandachttrekker aan de buitenzijde van het stadhuis. Immens groot, prominent aan het stadhuisplein, prijkt op een gevelbord van het stadhuis artikel 1.

Met de oplevering van dit gevelbord heeft de gemeente de volledige opdracht van de raad uitgevoerd. Inwoners en bezoekers kunnen zien dat de gemeente Almere de grondbeginselen een belangrijk uitgangspunt vinden voor de manier waarop we in de stad met elkaar willen omgaan. Ook werd voor de uitvoering mooi samengewerkt tussen bestuurders, ambtenaren, partners, studenten, Almeerse ondernemers en inwoners.

17 februari 2020 - Onthulling

Burgemeester Ank Bijleveld onthulde het hologram (en de installatie eromheen) in de centrale hal van het stadhuis op 17 februari tussen 17:30 en 17:45. Dat gebeurde in een klein gezelschap (vanwege corona), maar werd wel live uitgezonden.

 


Waar gaat het over?

In de raad ontstond het idee om een uiting van de Grondwet in het stadhuis zichtbaar te maken, om daarmee te benadrukken dat de democratische grondrechten van, door en voor de stad leidend zijn.

 

In 2020 werd hier geld voor gereserveerd (RG-312/2020) naar aanleiding van eerder moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. en besprekingen (RG-07/2019 en RG-303/2018).

Er is gezocht naar een aansprekende vorm om dit zichtbaar te maken. Een die er mogelijk toe leidt dat voorbijgangers er het gesprek over willen aangaan. De uiting benadrukt ook dat het stadhuis gezien kan woren als het huis van de stad, een ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers. Pal boven de uiting bevindt zich de raadzaal, dat gezien kan worden als de plaats waar de democratie zegenviert.

Hologram

Studenten, inwoners, ambtenaren en Almeerse ondernemers werkten het idee samen uit. Het is een uitermate hedendaagse en unieke uiting geworden in de vorm van een interactief hologram. Rondom het hologram staan informatiepanelen en buiten het stadhuis hangt een aandachttrekker aan de gevel.

Waar vind ik de stukken?

Die zijn van ver voor de documentwijzer, maar komen toch prima naar voren: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=uiting%20grondwet

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Inclusiviteit, diversiteit en integratie, Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: democratie
Raadsnummer : 23205 rg312/2020