Agendawijzer

Veiligheidsregio - wijzigingsbesluit GR

Raadsnummer: 23270

Geschreven op: 31-05-2023 | Laatst bewerkt op: 25-10-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Afbeelding van voorpagina website Veiligheidsregio Flevoland

Door onder meer wetswijzigingen was het nodig om de gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. (GR) in Flevoland te wijzigen.

De raad besloot in de wegingstafel hierover te willen vergaderen.


Waar gaat het over?

Almere maakt deel uit van de veiligheidsregio Flevoland. Dat is een 'gemeenschappelijke regeling', wat betekent dat Almere hierin samenwerkt met andere partijen in de regio, zoals provincie, gemeenten en veiligheidsdiensten. Overal in Nederland zijn regio's die op deze manier samenwerken. Maar ook al zijn het regionale samenwerkingen, de gemeenteraden in die regio's zijn de baas en moeten de besluiten nemen.

Er zijn drie aanleidingen om de afspraken in de Flevolandse gemeenschappelijke regeling aan te passen. De wet die hierover gaat is aangepast, de samenwerking tusssen Veiligheidsregio Flevoland en die in Gooi en Vechtstreek en de samenwerking tussen Veiligheidsdienst Flevoland en de GGD.

De raad moet dus besluiten over de wijzigingsvoorstellen, maar het college College = college van B&W heeft het voorbereidende werk al gedaan. En feitelijk heeft het college dat ook weer aangeboden gekregen door de veiligheidsregio zélf, die dat voor alle gemeenteraden in de regio doet. In een brief van de veiligheidsregio leggen ze kort uit wat de aanleidingen zijn voor de wijzigingen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraden zijn als volksvertegenwoordigers uiteindelijk de beslissers. De veiligheidsregio kan alleen met instemming van de raden nieuwe of aangepaste regelingen uitvoeren.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=wijzigingsbesluit


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

9 november 2023 - Plenair, besluit.

  • Raadsvoorstel Veiligheidsregio Flevoland: 2e en 3e begrotingswijziging 2023 (23270) AANVAARD 44/0
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
Tags: regio
Raadsnummer : 23270 23137