Agendawijzer

Kascommissie

Raadsnummer: 23153

Geschreven op: 24-06-2022 | Laatst bewerkt op: 14-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Rekenmachine op een werkblad

De kascommissie controleert de jaarlijkse fractievergoedingen.


Waar gaat het over?

Elke raadsfractie ontvangt jaarlijks een financiële vergoeding om zaken te bekostigen ten behoeve van het raadswerk. Over de besteding van dit budget legt de fractie schriftelijk verantwoording af. Een kascommissie, bestaande uit drie raadsleden, controleert deze verantwoording en rapporteert hierover aan de raad.

Op 6 januari 2011 (RV-92/2010) besloot de raad een kascommissie van raadsleden in te stellen voor de jaarlijkse controle van de verantwoordingen van fractievergoedingen. Het presidium en de fractievoorzitters hebben in hun gezamenlijk overleg van 21 september 2010 afgesproken dat de kascommissie bestaat uit drie raadsleden met ambtelijke ondersteuning door de raadsgriffie.

Waarom praat de raad hierover?

De raad benoemt uit zijn midden de leden van de kascommissie.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer met de zoekterm: kascommissie.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Op 1 maart 2023 is de benoemingstermijn van de huidige kascommissie verstreken. De heer Fesevur en mevrouw Höhle hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode. Naast het voorstel om hen opnieuw te benoemen, wordt mevrouw Lokhorst voorgedragen als lid van de kascommissie. De benoemingsperiode is daarbij op twee jaar gesteld, wat in lijn is met eerdere raadsbesluiten.  

Te benoemen tot lid van de kascommissie tot 1 juni 2025: 

  • de heer F.J. Fesevur
  • mevrouw L. Höhle
  • mevrouw A. Lokhorst

Het onderwerp stond eerst op de wegingstafel. Daar vond de raad dat er meteen over besloten kon worden en dat gebeurde diezelfde avond.

  • Raadsvoorstel Benoeming kascommissie (23153) AANVAARD 42/0

 

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags: gemeenteraad
Raadsnummer : 23153 rv49/2022