Agendawijzer

Plenaire vergadering 12 oktober 2023

Raadsnummer:

Geschreven op: 12-10-2023 | Laatst bewerkt op: 19-10-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van een inspreker in de raadzaal

Tijdens plenair waren er twee interpellatiedebatten, een daarvan was pittig.

Waar gaat het over?

De plenaire vergadering begon met het aanbieden van de  Programmabegroting 2024. Daar staat in wat de gemeente wil doen in het komende jaar en welk prijskaartje daaraan hangt. Het bleef deze avond bij de aanbieding. De volgende PM begint de bespreking hierover met de algemene beschouwingen.

Interpellatiedebat voormalig NCCW terrein (23253)

Het volgende onderwerp was een interpellatiedebat over de onveiligheid rondom het voormalige NCCW gebouw in Almere Haven. Eerst sprak een inwoner de raad hierover toe. Daarna bracht het raadslid dat het debat aanvroeg de zorgen nog eens onder woorden. Daarna reageerde als eerste het college College = college van B&W door uit te leggen hoe er nu wordt gewerkt om de onveiligheid te beperken. In dit geval deden zowel een wethouder als de burgemeester dat, elk vanuit hun eigen portefeuille. Deel van het probleem is dat er vleermuizen in nestelen en dat de gemeente geen eigenaar is. Maar de gemeente heeft al wel maatregelen getroffen. Na deze drie sprekers namen ook andere raadsleden deel aan het debat. Een aantal van de vragen waren weinig politiek van aard. 

Interpellatiedebat: Israëlische vlag (23265)

Het volgende interpellatie Een interpellatie is bedoeld voor het vragen van inlichtingen aan het college of de burgemeester over een onderwerp dat niet vermeld staat op de agenda. debat ging over het wel of niet hijsen van de Israëlische nationale vlag op het stadhuis. Dit is een gevoelig onderwerp. Er klonken verschillende meningen van uw volksvertegenwoordigers. Wilt u weten wat de verschillende raadsleden inbrachten, moet u de uitzending terugzien. 

Besluiten

Er waren 38 raadsleden bij de stemming aanwezig.

  • Doelgericht strijden tegen mensenhandel (23161.001) AANVAARD 34/4
  • Mensenhandel 2023-2024 Almere (23161) AANVAARD 38/0
  • Nachttrein Almere (23197) AANVAARD 24/14
  • Afschaffen zoektermijn participatiewet (23211) AANVAARD 22/16
  • Schoolgebouwen (eerste wijziging) (23191) AANVAARD 38/0
  • Lombokstraat nieuwbouwflat (23248) AANVAARD 34/4
  • Woo burgemeester (23249) AANVAARD 38/0
  • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. van treurnis (23272) VERWORPEN 11/27
  • Motie hijsen vredesvlag (23271) VERWORPEN 17/21

De burgemeester besloot de vergadering om 00.00 uur met enkele woorden van medeleven en verzoening en een oproep om tolerant en begripvol naar elkaar te zijn.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: debat, raadsbesluiten
Raadsnummer :