Agendawijzer

Plenaire vergadering 9 november 2023

Raadsnummer:

Geschreven op: 09-11-2023 | Laatst bewerkt op: 10-11-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van raadslid Annette Raijer in debat

De agenda en de besluiten van 9 november 2023.

Waar gaat het over?

Er waren 44 raadsleden aanwezig.

 • Beëdiging raadslid mevr. Collette Holter. (23298)
  Vanwege de ziekte van de heer Koen Bokhorst, raadslid en fractievoorzitter, neemt oud-raadslid Collete Holter zijn raadlidmaatschap tijdelijk waar. De raad stemde hier mee in. Mevrouw Holter werd beëdigd.

 • Benoeming vervangend wethouder René Peeters. (23285)
  Wethouder Veeningen verwacht een kind en treedt om die reden tijdelijk terug. In haar plaats neemt oud-raadslid en voormalig wethouder de heer René Peeters haar werk tijdelijk over voor 100%. De raad stemde hier bij acclamatie algemene instemming mee in.  De heer Peeters werd beëdigd.

 • Debat: De gemeente mag grond verkopen aan De Kapitein (23296)
  Flink wat raadsleden willen hierover met het college College = college van B&W in gesprek. Eerder deze week bleek uit een analyse van een onafhankelijke onderzoeker dat de gemeente op het verkeerde spoor zit met haar plannen voor dit watersportgebied.
  Een van de aanvragers van het debat (Mevr. Raijer) deed de introductie. Daarna debatteerden de raadsleden. Vanwege de politieke standpunten kunnen wij daarvan geen verslag doen.
  De bespreking eindigde met met indienen van een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. namens negen partijen, die oproept de verkoop aan de Kapitein te hervatten. Motie: Hervat verkoop aan de Kapitein (23296.001). Over deze motie stemt de raad meteen later als eerste in deze vergadering.


 • Besluiten 

 • Motie: Hervat verkoop aan de Kapitein (23296.001) AANVAARD 38/6
 • Raadsvoorstel Veiligheidsregio Flevoland: 2e en 3e begrotingswijziging 2023 (23270) AANVAARD 44/0
 • Raadsvoorstel Vaststellen van de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. ombudsman metropool Amsterdam (23277) AANVAARD 44/0
 • Motie vreemd: Onderzoeken mogelijkheden vuurwerk- / drone show bij Weerwater op Nieuwjaarsavond (23276) VERWORPEN 15/29
 • Raadsvoorstel Gedeeltelijke opheffing geheimhouding in verband met Woo-verzoeken betreffende een zorgaanbieder (23293) AANVAARD 44/0
 • Raadsvoorstel Bestedingsplan Werkbudget taskforce huisvesting vergunninghouders (23278) AANVAARD 36/8
 • Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 36 beschermde wooneenheden in een maatschappelijke voorziening voor Domus in Europakwartier Noord in Almere Poort (23282) AANVAARD 29/15

 • Motie: Het thema inclusie meenemen in alle afwegingen (23228.001) VERWORPEN 12/32
 • Motie: Versterk de positie van diversiteit en inclusie ambassadeurs (23228.003) VERWORPEN 10/34
 • Motie: Diversiteit ook in leidinggevende functies (23228.004) VERWORPEN 10/34
 • Motie: Verbeterde toegankelijkheid met leenhulpmiddelen in het Stadscentrum (23228.006) VERWORPEN 10/34
 • Motie: Ondernemers inclusieprijs Almere (23228.009) VERWORPEN 13/31
 • Motie: Hanky Panky Shanghai uit klaslokalen verbannen (23228.010) VERWORPEN 13/31

 • Motie: Actualisering van de Economische agenda – maak het concreet (23194.001) VERWORPEN 12/32
 • Amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. : Een warm welkom voor de MKB maakindustrie (23194.002) AANVAARD 37/7
 • Raadsvoorstel Actualisering van de Economische Agenda Almere (23194) AANVAARD 35/9

 • Amendement: Financiële jaarstukken bijvoegen (23229.001) AANVAARD 28/16
 • Amendement: Toetsingskader lokale publieke media-instelling (23229.002) VERWORPEN 6/38
 • Motie: Proces aanwijzing lokale publieke media-instelling (23229.03) VERWORPEN 19/25
 • Raadsvoorstel Toetsingskader lokale publieke media-instelling (23229) AANVAARD 38/6

 • Amendement: Stoppen met paviljoen M. (23254.001) VERWORPEN 5/39
 • Amendement: Doen wat nodig is. Er is geen planeet B. (23254.002) AANVAARD 26/18
 • Amendement: Geen verhoging Rioolheffing i.v.m. Oosterwold (23254.003) (twee raadsleden onthielden zich van stemming omdat ze in Oosterwold wonen) VERWORPEN 10/32
 • Amendement: Houd de stad schoon met verhoging toeristenbelasting (23254.004) VERWORPEN 10/34
 • Motie: Mensen maken de stad en combineren stad en natuur (23254.008) VERWORPEN 15/29
 • Motie: Verwijder het arboretum (23254.009) VERWORPEN 9/35
 • Motie: Houten silhouetten wilde dieren ter preventie aanrijdingen (23254.010) VERWORPEN 13/30
 • Motie: Stadslandbouw op het Odeonveld (23254.012) AANVAARD 37/7 
 • Motie: Nieuw ontwikkelingsplan Overgooi (23254.013) (een raadslid onthield zich van stemming omdat ze in Oosterwold woont) AANVAARD 34/9
 • Motie: Vinger aan de pols bij sociale woningvoorraad (23254.014) VERWORPEN 20/24
 • Motie: Houd op met ruzie maken met Weerwater CV en laat ze starten met bouwen (23254.015) VERWORPEN 7/37
 • Motie: Breng Almere City Marketing in takendiscussie (23254.018) VERWORPEN 15/29
 • Motie: Breng extern vergaderen in takendiscussie (23254.019) VERWORPEN 15/29
 • Motie: Instellen van een auditcommissie (23254.020) VERWORPEN 21/23
 • Amendement: Aanscherpen Energietoeslag zodat gelden beter besteed worden (23254.021) VERWORPEN 4/40
 • Motie: Vergoed de eigen bijdrage voor de wmo (abonnementstarief) voor Almeerders met een minimum inkomen (23254.022) VERWORPEN 16/28
 • Motie: Krijgen waar je recht op hebt (23254.029) VERWORPEN 18/26
 • Motie: Noodhulporganisaties huurvrij 2024 (23254.030) VERWORPEN 21/23
 • Motie: Sloop Paalgebouw (23254.033) VERWORPEN 8/36
 • Motie: Een gezonder reclamebeleid in de openbare ruimte (23254.036) AANVAARD 23/21
 • Motie: Vrijvallende middelen van het kunstmuseum voor inpassing Vis à Vis (23254.037) AANVAARD 29/15
 • Motie: Stand van zaken Paviljoen M in relatie tot vrijval gelden Fonds Verstedelijking Almere (23254.038) AANVAARD 25/19
 • Motie: Bevriezen programma en fondsen museale voorziening Fonds Verstedelijking Almere (23254.039) VERWORPEN 12/32
 • Raadsvoorstel Programmabegroting 2024 (23254) AANVAARD 27/17

1 amendement en 5 moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. werden aanvaard. Al het andere werd verworpen.
De vergadering sloot om precies 00.00 uur.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen: