Agendawijzer

Plenaire vergadering 28 september 2023

Raadsnummer:

Geschreven op: 28-09-2023 | Laatst bewerkt op: 29-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van installatie van raadslid Rijk Ravestein

De agenda en besluiten van de 28e.

Waar gaat het over?

Voorlopige agenda en voorgenomen acties. De vergadering is begonnen.

Er waren 44 raadsleden aanwezig.

Petitie

De plenaire vergadering begon met de aanbieding van een petitie die door bijna 1.000 inwoners is ondertekend. De petitie is opgesteld door een groep verschillende bewonersorganisaties uit heel de stad. De titel is "Dwing Almeerse politiek te luisteren naar de inwoners." Heel in het kort komt het erop neer dat de inwoners de raad vragen om ervoor te zorgen dat de wethouders en de gemeente (de gemeentelijke organisatie) de inwoners meer betrekken bij wat er in de stad gebeurt. De vice-voorzitter van de raad nam de petitie in ontvangst.

Foto van aanbieden van een petitie op 28 september 2023

Installatie raadslid

Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadslid de heer Ravestein. De heer Ravestein nam het afgelopen jaar het raadslidmaatschap van de heer de Vreede waar, die wegens ziekte was uitgevallen. De heer de Vreede kan het raadswerk nog niet hervatten en daarom wordt de heer Ravestein nu definitief toegelaten (en beëdigd).

Beëdiging fractieassistenten

De heren W. Al-Taqatqa en A. El Ghaddari.

Installatie loco griffier

De heer J.J. Posthumus,

De griffier is eerste adviseur van de raad en leidingevende van de ambtelijke medewerkers van de raad (de griffie). Een verantwoordelijke en pittige taak. Een raad kan niet zonder griffier en daarom is een plaatsvervanger geïnstalleerd. 

Besluiten
 • Raadsvoorstel Maatregelenverordening Almere 2023 (23207) AANVAARD 44/0
 • Raadsvoorstel Verordening Woonlastenfonds 2023 (23216) AANVAARD 44/0
 • Raadsvoorstel Benoeming plaatsvervangend Ombudsman/Kinderombudsman (23218) AANVAARD BIJ ACCLAMATIE algemene instemming (44/0)
 • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd: Meer ondersteuning voor jonge mantelzorgers (23189) VERWORPEN 11/33
 • Amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. : Zet zoektocht naar natuurbegraafplaats voort (23178.001) Een raadslid verlaat de zaal om de indruk van belangenverstrengeling te vermijden. Hij stemt hierbij niet mee. VERWORPEN 20/23
 • Raadsvoorstel Uitbreiding begraafplaatscapaciteit (23178) Een raadslid heeft de zaal verlaten om de indruk van belangenverstrengeling te vermijden. Hij stemt hierbij niet mee. AANVAARD 38/5
 • Motie vreemd: Waarborg (ook) de religieuze neutraliteit van buitengewone opsporingsambtenaren (23182) VERWORPEN 19/25
 • Motie vreemd: Stagemakelaar voor een eerlijke arbeidsmarkt (23169) VERWORPEN 10/34
 • Raadsvoorstel Herstelbesluit Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening (23171) Vier raadsleden zijn woonachtig in Oosterwold en verlaten de zaal. Zij stemmen hierbij niet mee. AANVAARD 40/0
 • Raadsvoorstel Verzoek Wet open overheid Nota grondprijsbeleid 2016 (23223) AANVAARD 44/0
 • Raadsvoorstel Benoeming leden van de bezwaarschriftencommissie (23232) AANVAARD BIJ ACCLAMATIE (44/0)
 • Raadsvoorstel Benoeming lid presidium (23243) AANVAARD BIJ ACCLAMATIE (44/0)

De vergadering sloot om 22.33 uur.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen: