Agendawijzer

Plenaire vergadering 25 mei 2023

Raadsnummer:

Geschreven op: 25-05-2023 | Laatst bewerkt op: 26-05-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van raadslid Lesley van Hilten tijdens een interpellatie

Er waren 40 raadsleden aanwezig.

Waar gaat het over?

In de oorspronkelijke planning zou geen plenaire vergadering plaatsvinden, maar een raadslid diende een verzoek tot interpellatie Een interpellatie is bedoeld voor het vragen van inlichtingen aan het college of de burgemeester over een onderwerp dat niet vermeld staat op de agenda. in. Daarom besloot het presidium toch een plenair gedeelte aan de agenda toe te voegen.

De plenaire vergadering begon met het beëdigen van een nieuwe fractieassistent: de heer W. Faber. De burgemeester nam hem de eed af.

Daarna vond de interpellatie plaats. Het onderwerp was de overlast op de Brink in Almere Haven. Raadsleden gingen in gesprek met de portefeuillehouder; de burgemeester. Omdat hij niet tegelijk voorzitter van de vergadering én portefeuillehouder kan zijn, naam eerst de heer Boutkan als vice-voorzitter het voorzitterschap over.
Het werd een interessant debat, waarin een en ander duidelijk werd. Sowieso is de aandacht en betrokkenheid vanuit de gemeente en de raad groot. Maar er bleven ook dingen onduidelijk, omdat de burgemeester vanwege het onderzoek van justitie niet alles kan vertellen. Zo ontstond een breed gedragen gevoel van onrecht dat het café tijdelijk gesloten moet worden, terwijl het lijkt dat de veroorzakers van de onrust ongemoeid gelaten worden. Maar dat is niet zo, alleen kan de portefeuillehouder er niets over onthullen. Wilt u weten hoe het verliep, kunt u het beste de vergadering terugkijken.

Omdat er tóch een plenaire bijeenkomst was en het onderwerp aansluit op de interpellatie, was ook een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd op de agenda gezet. Echter, omdat de burgemeester kort geleden al bekend maakte het cameratoezicht weer in te stellen, trokken de indieners motie in.

  • Motie vreemd: Cameratoezicht in centrum Almere Haven hervatten (23087) INGETROKKEN.

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen: