Agendawijzer

Plenaire vergadering 29 juni 2023

Raadsnummer:

Geschreven op: 29-06-2023 | Laatst bewerkt op: 13-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Opgestoken hand ten teken van het voor stemmen

De agenda en besluiten uit de plenaire vergadering.

Waar gaat het over?

Er waren 43 raadsleden aanwezig.
Na vaststelling van de agenda:

 • Beëdiging mevrouw M. van Dodeweerd (plaatsvervangend directeur Rekenkamer Almere)

 • De heer Jansen van de PVV werd eerder vanavond als gedeputeerde van Flevoland geïnstalleerd. De voorzitter sprak in zijn afwezigheid een korte lofrede uit. Een gedeputeerde van de provincie mag niet tegelijk raadslid zijn. Hij is daarom als raadslid teruggetreden. In zijn plaats treedt de heer van der Kolk toe als raadslid. Deze was al fractieassistent.
  Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadslid de heer Van der Kolk (23180)
  Hierna werd de heer van der Kolk geïnstalleerd.

 • Aanbieden onderzoeksrapport dienstverlening door directeur Rekenkamer Almere aan vicevoorzitter van de raad.
  Alvorens het rapport werd aangeboden sprak de directeur Dr. Scott Douglas de raad kort toe. Hij schilderde hoe een ideale dienstverlening eruit ziet en wat de rol van de raad kan zijn. Daarna overhandigde hij het rapport.

Besluiten

 • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. : Overleg met Rijk over Odeonveld (23077.015) AANVAARD 22/21

 • Motie: Raad verantwoordelijk in de MRA (23140.001) AANVAARD 37/6

 • Motie: Online jeugdwerkers (23092.002) AANVAARD 37/6
 • Motie: Betrek ervaringsdeskundigen bij veiligheidsbeleid (23092.003) AANVAARD 29/14
 • Motie: Preventie met Gezag en specialistisch jongerenwerk (23092.004)AANVAARD 28/15
 • Motie: (Specialistische) schooljongerenwerkers (23092.006) AANVAARD 26/17
 • Motie: Aanmelden Top X-aanpak en privacy verwerkte gegevens in Top X-lijst (23092.008) VERWORPEN 12/31
 • Motie: Uitgangspunten onderzoeksmethodiek (23092.010) AANVAARD 24/19
 • Raadsvoorstel Veiligheidsagenda Almere 2023-2026 (23092) AANVAARD 43/0

 • Motie: Stoppen met de ontwikkeling aan de Boomgaardweg (23115.001) VERWORPEN 4/39
 • Amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. : Bouw alleen op noordelijke kavel (23115.002) VERWORPEN 6/37
 • Amendement: Compenseer ecologische waarde, niet alleen losse bomen (23115.003) VERWORPEN 20/23
 • Motie: Betaald parkeren rondom Boomgaardweg (23115.006) VERWORPEN 12/31
 • Motie: Parkeren moet gratis blijven (23115.007) VERWORPEN 16/27
 • Motie: Woningen voor Almeerse dakloze jongeren, starters en jongeren (23115.008) VERWORPEN 10/33
 • Motie: Adequate aanpak overlast Boomgaardweg (23115.009) AANVAARD 39/4
 • Motie: Bouw niet in het groen (23115.010) VERWORPEN 6/37
 • Raadsvoorstel Ontwikkelingsplan Boomgaardweg (23115) AANVAARD 33/10

 • Motie vreemd : Actualisatie Almeers kader voor hulp bij buitenlandse rampen (23106) VERWORPEN 16/27

 • Initiatiefvoorstel: Raadsrapportage Jeugdzorg (23134) AANVAARD 43/0

 • Amendement: Toevoeging op de zienswijze Met een zienswijze laat iemand weten hoe hij/zij over een onderwerp denkt. (23137.001) VERWORPEN 14/29
 • Raadsvoorstel Veiligheidsregio Flevoland: Ontwerp wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. (23137) AANVAARD 39/4

 • Amendement: Correctie kennelijke verschrijving raadsvoorstel (23103.001) AANVAARD 43/0
 • Raadsvoorstel Vestiging voorkeursrecht gemeenten Markerkant 15 te Almere (23103) AANVAARD 43/0

 • Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 van de GGD Flevoland (23150) AANVAARD 42/0
  Een raadslid onthield zich van stemming om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

 • Motie: Garantstelling tijdelijke huisvesting 3KNS (23104.001) VERWORPEN 12/30
  Een raadslid onthield zich van stemming om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.
 • Raadsvoorstel Eerste financiële kwartaalrapportage 2023 (23104) AANVAARD 42/1

 • Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Wooncluster Jacques Tatilaan (23160) AANVAARD 36/7

Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen: